สิ่งอำนวยความสะดวก

สระธาราบำบัด

แผนกกายภาพบำบัด

ศาสตร์ทางเลือก(นวดไทย/ฝังเข็มแผนจีน)

ที่ออกกำลังกาย

ห้องกิจกรรม

ร้านอาหารเพื่อสุขภาพ